การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนงาน WFD

สมาชิก WFD และ WFDYS เท่านั้น
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู ตารางสมาชิก
*USD

OM Typeกลุ่มสมาชิกสามัญEarly bird
1 Jun- 30 Sep 2021
ลงทะเบียนล่วงหน้า
1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2564
Regular
1 Oct 2021 – 31 Jan 2022
ลงทะเบียนปกติ
1 ต.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565
Late
1 Feb – 12 Apr 2022
ลงทะเบียนล่าช้า
1 ก.พ. – 12 เม.ย. 2565
Walk-in
20 – 22 Apr 2022
ลงทะเบียน
20 – 22 เม.ย. 2565
A200 USD250 USD300 USD350 USD
B120 USD150 USD180 USD230 USD
C80 USD100 USD120 USD170 USD
D60 USD75 USD90 USD140 USD

หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเข้าร่วมงานประชุม, ของว่างช่วงพัก และอาหารกลางวันในแต่ละวัน ไม่รวมในส่วนของค่าที่พัก

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดู วิธีการลงทะเบียน


ประเภทกลุ่มสมาชิกสามัญ

อัตราค่าลงทะเบียนได้ถูกแบ่งตามกลุ่มประเทศสมาชิกสามัญตามWFD โดยมีธนาคารโลกเป็นผู้กำหนด


กำหนดการลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน

การลงทะเบียนถูกแบ่งออกเป็น 4 ราคาตามช่วงเวลา: ลงทะเบียนล่วงหน้า, ลงทะเบียนปกติ, ลงทะเบียนล่าช้า และ ลงทะเบียนหน้างาน โดยการลงทะเบียนแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามนี้

การลงทะเบียนล่วงหน้า มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564

การลงทะเบียนปกติมีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มกราคม 2565

การลงทะเบียนล่าช้า มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2565

สำหรับการลงทะเบียนหน้างาน เป็นการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานด้วยตนเอง และจะต้องชำระเงินด้วยเครดิตการ์ดหรือช่องทางอิเล็กโทรนิกอื่นๆเท่านั้น ทางผู้จัดงานจะไม่รับเงินสดเนื่องจากนโยบายสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยต้องการให้มีการทำธุรกรรมที่โปร่งใส


ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน

ประเทศสมาชิกสามัญแต่ละประเทศ สามารถส่งตัวแทนลงทะเบียนได้ 6 คน ขอแนะนำให้มีผู้แทนเยาวชน (Youth Ordinary Members YOM)อย่างน้อย 2 คนและผู้ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 3 คนควรเป็นผู้หญิง และต้องเป็นสมาชิกสามัญของ WFD ที่ชำระรายปีเต็มจำนวนในปีปัจจุบันเท่านั้นถึงจะมีสิทธ์ในการลงทะเบียน

กลุ่มเยาวชน WFD จะมีการประชุมของกลุ่มในระหว่างการประชุมครั้งนี้ เราขอสนับสนุนอย่างยิ่งให้คณะผู้แทนสมาชิกสามัญแต่ละคนมีตัวแทนเยาวชนในคณะผู้แทนของแต่ละประเทศ


ขั้นตอนการลงทะเบียน

สมาชิกสามัญจะต้องกรอกข้อมูลและลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ การแจ้งเตือนจะถูกส่งอัตโนมัติทางอีเมลจากระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อยืนยันการสมัครของคุณ

 
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

 การแจ้งยกเลิกและการขอคืนเงินจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ไปที่ cancellation@wfdbangkok2021

การยกเลิกและการคืนเงินต่อไปนี้สามารถกระทำได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง:

ผู้ที่ส่งเรื่องการยกและและคืนเงินก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 23:59 GMT+7): สามารถขอเงิน คืนได้ 100% ของค่าลงทะเบียน

ผู้ที่ส่งเรื่องการยกและและคืนเงินก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ( 23:59 GMT+7) : สามารถขอเงิน คืนได้ 50% ของค่าลงทะเบียน

ผู้ที่ส่งเรื่องการยกและและคืนเงินก่อนวันที่ 12 เมษายน 2565( 23:59 GMT+7) : สามารถขอเงิน คืนได้ 25% ของค่าลงทะเบียน

 
ขั้นตอนการคืนเงินจะใช้เวลาดำเนินการ ภายระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ท่านได้ส่งอีเมลยื่นเรื่องขอยกเลิกลงทะเบียนและขอคืนเงิน

 
คำขอคืนเงินทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยผู้ลงทะเบียนที่เป็นสมาชิกสามัญ, องค์กรณ์ที่ชำระเงินหรือผู้ถือบัตรเครดิต หากมีการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน การคืนเงินจะโอนกลับไปยังบัตรเครดิตใบเดิมที่ใช้ หากจำเป็นต้องขอคืนเงินโดยการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากฝ่ายที่ยกเลิก