ข้อมูลทั่วไป

วันจัดงานประชุม

20-22 เมษายน 2565

สถานที่จัดงาน

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ภาษา

ภาษาหลักที่ใช้ในงานประชุม คือภาษามือสากล และภาษาอังกฤษ

เวลาท้องถิ่น

เวลาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (GMT+ 7)

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 19-38 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในช่วงเดือนเมษายนที่จัดงานเฉลี่ยอยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียส

ไฟฟ้า

ประเทศไทยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ มีความต่างศักย์ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์

ประปา

ควรบริโภคน้ำดื่มจากบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม ไม่แนะนำให้บริโภคน้ำประปา

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

ตำรวจ: 191
ตำรวจท่องเที่ยว: 1155
เจ็บป่วยฉุกเฉิน: 1669

วีซ่า

ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจำเป็นจะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย
ทั้งนี้มีข้อยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางของ 56 ประเทศ / เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน http://www.consular.go.th/main/th/services/9942/111192-รายชื่อประเทศดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา.html
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าได้ที่: http://www.consular.go.th/main/th/services/111214-Tourist-Visa.html

จดหมายเชิญ

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุมสำหรับการขอวีซ่าจะถูกจัดส่งให้กับผู้ร่วมงานที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น