ดร.ลอเรนน์ อี. ซิมมส์

คุณลอเรนน์ อี. ซิมมส์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ณ มหาวิทยาลัยกาลอเดท กรุงวอชิงตัน ดีซี เธอดำรงตำแหน่ง ศาตราจารย์ภาควิชาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกาลาเดทเป็นระยะเวลา 20 ปี

รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านภาษามืออเมริกันและภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษาสองภาษา และอดีตครูอนุบาล ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในภาคปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาแบบสองภาษาและวัฒนธรรมสำหรับความหลากหลายของผู้เรียนคนหูหนวกและคนหูตึง ในช่วงวัยอายุ 0-21 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการใช้ภาษามืออเมริกันและภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนการสอน

นายสิบาจิ พันดา

คุณสิบาจิ พันดา เกิดและเติบโตที่ประเทศอินเดีย เคยเป็นอาจารย์อาวุโสและนักวิจัยด้านหูหนวกศึกษา ที่สถาบันนานาชาติ เพื่อภาษามือและหูหนวกศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล แลงคาเชียร์ ในประเทศอังกฤษ สหราชอณาจักร เป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนจะกลับมาอยู่ในประเทศอินเดีย

ปัจจุบัน คุณสิบาจิ พันดา ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาภาษามือ  การอบรม และการสอน รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนหูหนวกแฮปปี้แฮนด์ (Happy Hands School for the Deaf) ซึ่งเป็นโรงเรียนสองภาษาในชนบทของประเทศอินเดีย ถือได้ว่าเป็นผู้นำจากแนวหน้าและเป็นผู้บุกเบิกการริเริ่มสองภาษาในประเทศอินเดีย

นายจอสห์ โจสา 

คุณจอสห์ โจสา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเรียนรวมสำหรับคนพิการ ณ สำนักเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและนวัตกรรมของศูนย์เพื่อการศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือทางเทคนิคเบื้องต้นขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)

ปัจจุบัน คุณจอสห์ โจสา ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้แทนด้านข้อตกลงและสัญญา(AOR/COR)ของ USAID ภายใต้โครงการผู้นำผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลก (LTLGP) และ เด็กทุกคนอ่านหนังสือ:ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เพื่อการพัฒนา (ACRGCD)

ทั้งนี้ คุณจอสห์ โจสา ยังทำงานกับฝ่ายการศึกษาของ USAID เพื่อประกันความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนพิการผ่านความพยายามในโครงการของ USAID นอกจากนี้ เขายังเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้:สู่ความเสมอภาค (Universal Design for Learning: Rising to Equity) ของ CAST ซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยกาลาเดท และเป็นอาสาสมัครพีชคอร์ป (Peace Corps) ในประเทศเคนยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2555

คุณเมทิลด้า เดอ เกอุส 

คุณเมทิลด้า เดอ เกอุส คือ นักออกแบบการศึกษา ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาและการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนหูหนวก/หูตึง ในประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งมีประสบการณ์ 14 ปี ในฐานะผู้ถือใบประกอบวิชาชีพครูผู้สอนคนหูหนวก และผู้ประสานงานด้านการศึกษาสำหรับคนหูหนวก

ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา คุณเมทิลด้าได้ทำงานเป็นผู้ประสานงานระดับเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ระหว่างนักเรียนหูหนวก หูตึง ผู้ปกครอง โรงเรียน และหน่วยงานกึ่งรัฐบาล ในประเทศเนเธอร์แลนด์และต่างประเทศ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านสังคมวิทยาการศึกษาพหุภาษาและวัฒนธรรมหลากหลาย 

อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกโครงการด้านการศึกษาหลายโครงการ มีประสบการณ์ตรงด้านการทำงานหาจุดตัดและจุดเชื่อมของพลังการจัดการศึกษาของคนหูหนวกเป็นรายบุคคลและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเท่าเทียม 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณเมทิลด้า เป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ปกครองของนักเรียนหูหนวกและหูตึงที่อยู่ในระบบการศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนรวม รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระดับผู้บริหารให้กับกองทุนเอกชนสำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนหูหนวก